23czerwiec2022

Boże Ciało 2022

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„To pięknie, że wierni gromadzą się z tej okazji wokół Najświętszego Sakramentu, by Go adorować, wychodzą na ulice, by Mu towarzyszyć, idąc w procesji i w wielu gestach pobożności wyrażają wiarę w żyjącego Chrystusa i radość z Jego obecności”.

/Jan Paweł II/


Możliwość komentowania Boże Ciało 2022 została wyłączona 

29maj2022

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię Świętą w was mieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił”.

/Jan Paweł II/


Możliwość komentowania Rocznica Pierwszej Komunii Świętej została wyłączona 

29maj2022

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Centrum Jana Pawła II w Krakowie (28.05.22)

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście – właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej – ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem”

/Jan Paweł II/

Możliwość komentowania Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Centrum Jana Pawła II w Krakowie (28.05.22) została wyłączona 

20maj2022

22 maja – wspomnienie św. Rity, patronki spraw po ludzku beznadziejnych

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Żyjąc duchowością św. Augustyna, Rita stała się uczennicą Ukrzyżowanego i ekspertem od cierpienia; nauczyła się rozumieć bóle ludzkiego serca. Dlatego też stała się orędowniczką ubogich i zrozpaczonych, uzyskując niezliczone łaski pociechy i umocnienia dla tych, którzy wzywają ją w różnorakich sytuacjach”. /Jan Paweł II/

Rita urodziła się w 1367 r. w Cascii, w środkowych Włoszech. Ulegając woli rodziców poślubiła Pawła Ferdinando Mancini, młodego i szlachetnego człowieka, pochodzącego z dobrej rodziny, lecz obdarzonego raczej niespokojną naturą.  Łagodząc swym postępowaniem i dobrocią trudny charakter męża, Rita potrafiła pozyskać go dla Boga i pomóc mu w prowadzeniu uczciwego i odpowiedzialnego życia. Byli małżeństwem przez osiemnaście lat, doczekali się dwóch synów.  W walce między wrogimi stronnictwami mąż Rity zginął z rąk przeciwników politycznych. Pociechą była dla Rity  wiadomość, że umierając przebaczył swoim mordercom. Ale synowie pragnęli pomścić śmierć ojca. Nie mogąc odwieść ich od tego zamiaru Rita prosiła Boga, aby zachował ich od grzechu. Obaj zmarli w czasie epidemii.

Choć z trudem znosiła swój los, przebaczyła oprawcom. Chciała wstąpić jako pustelnica do zakonu augustianów w Cascia, ale nie przyjęto Jej. Tradycja mówi, że w nocnym widzeniu ukazali się Jej św. Jan Chrzciciel, św. Augustyn i św. Mikołaj z Tolentino, którzy zaprowadzili Ją do zakonnych bram. Po wielokrotnych odmowach Ritę ostatecznie przyjęto do zakonu w 1407 r.

Po wstąpieniu do klasztoru służyła Bogu i ludziom jeszcze przez czterdzieści lat, prowadząc życie pełne modlitwy, umartwienia, pracy i uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec chorych i ubogich. Przez ostatnie piętnaście lat życia nosiła na czole stygmat cierniowej korony – znak szczególnego zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem. Zmarła 22 maja 1457 r.

Zasłynęła jako orędowniczka trudnych spraw, a nawet beznadziejnych sytuacji życiowych. W dziesięć lat po śmierci Jej nienaruszone ciało przeniesiono do zakrystii Jej macierzystego klasztoru. W 1937 r. obok niego wybudowano bazylikę, która natychmiast stała się celem licznych pielgrzymek. W 1627 r. Rita została beatyfikowana przez papieża Urbana VIII, a w 1900 r. kanonizowana przez Leona XIII.

Liturgiczne wspomnienie św. Rity przypada 22 maja. Z tym dniem wiąże się zwyczaj poświęcania róż, przynoszonych do kościoła przez wiernych. Legenda mówi, że krótko przed śmiercią Rita prosiła o przyniesienie róży ze swojego ogródka i  mimo zimy i mrozu Jej przyjaciółka znalazła pod śniegiem kwitnącą różę, którą zaniosła ciężko chorej Ricie. Stąd róże stały się atrybutem Świętej. Płatki róż poświęcanych w dniu Jej święta, używane z wiarą i modlitwą, wielu osobom przyniosły ulgę w cierpieniu, pociechę i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz powrót do zdrowia. Zwyczaj ten zachowywany jest nie tylko w  sanktuarium w Cascii, ale także w innych ośrodkach kultu św. Rity w wielu krajach.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=9B556mgzTMY


Możliwość komentowania 22 maja – wspomnienie św. Rity, patronki spraw po ludzku beznadziejnych została wyłączona 

12maj2022

Św. Andrzej Bobola – prezbiter i męczennik, patron Polski

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Bóg pozwolił św. Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość św. Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, ażeby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”.

/Jan Paweł II/

źródło: https://www.youtube.com/channel/UCJdDpDfW-Lvfq0qs44LYDUA


Możliwość komentowania Św. Andrzej Bobola – prezbiter i męczennik, patron Polski została wyłączona 

2maj2022

3 maja – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Pozdrawiamy Ją jako umiłowaną Córkę Boga Ojca, która została wybrana na ludzką Matkę Słowa-Syna Bożego. Pozdrawiamy Maryję jako Tę, która to odwieczne wybranie przyjęła, wydając na świat Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego: Dziewica z Nazaretu, która uwierzyła, że to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest dla Boga”.

/Jan Paweł II/

W tym dniu Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. Msze Święte w intencji Ojczyzny celebrowane są w całym kraju, zaś Msze Święte w parafiach organizuje się według niedzielnego porządku. Święto 3 maja wyraża wiarę narodu w szczególną Bożą opiekę, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.

1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz uroczystym aktem, oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Święto KRÓLOWEJ POLSKI, ustanowione przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, KRÓLOWĄ POLSKI, główną Patronką naszego kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.

3 maja 1966 r. Episkopat Polski, pod przewodnictwem bł. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, dokonał Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Tekst Aktu zatwierdził papież Paweł VI nazywając go „aktem religijnym najwyższej rangi”.


Możliwość komentowania 3 maja – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI została wyłączona 

23kwiecień2022

Niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Miejcie ufność w Panu!
 Bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia i idąc za zachętą i przykładem św. Faustyny, troszczcie się o tych, którzy cierpią na ciele, a szczególnie na duchu. Starajcie się, aby wszyscy mogli doświadczyć miłosiernej miłości Pana, który pociesza i napełnia radością”.

/Jan Paweł II/

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną Tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło Odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Bożego Miłosierdzia.

Święto MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Tak więc ranga tego święta polega także na tym, że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali. Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki – mówił Jezus do Siostry Faustyny.

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii Świętej. Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę na GODZINĘ MIŁOSIERDZIA o godz. 1500 z wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu oraz koronką i litanią do Bożego Miłosierdzia.


Możliwość komentowania Niedziela MIŁOSIERDZIA BOŻEGO została wyłączona 

17kwiecień2022

Wielkanocna fotogaleria 2022′

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Jak nie radować się zwycięstwem tego Chrystusa, który został umęczony za świat, przez który przeszedł dobrze czyniąc wszystkim (por. Dz 10, 38) i głosząc Ewangelię królestwa (por. Mt 4, 24), w którym znalazła wyraz cała pełnia odkupieńczej dobroci Boga? W niej człowiek został powołany do najwyższej godności”.

/Jan Paweł II/


Możliwość komentowania Wielkanocna fotogaleria 2022′ została wyłączona 

16kwiecień2022

Wielkanoc 2022′

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Wiemy, żeś Zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy”

(Sekwencja wielkanocna)

Drodzy Bracia i Siostry,

Święta Wielkanocne przypominają nam o największym zwycięstwie w historii ludzkości, którego dokonał Pana Jezusa pokonując szatana, grzech i śmierć. Każdy z nas ma udział w tym zwycięstwie przez sakrament chrztu świętego.

Składając Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne modlę się gorąco, by spotkanie ze zmartwychwstałym Panem przez modlitwę, słuchanie słowa Bożego oraz życie sakramentalne umocniło w każdym w Was pragnienie wierności Jezusowi. Niech On uczyni każdego z nas narzędziem Bożego pokoju w świecie targanym nienawiścią, wojną i beznadzieją.

Z modlitwą i błogosławieństwem,
Ks. Piotr Mozdyniewicz


Możliwość komentowania Wielkanoc 2022′ została wyłączona 

11kwiecień2022

Niedziela Palmowa 2022′

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


Niedziela Palmowa, to inaczej Niedziela Męki Pańskiej, która rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ przygotowujący do obchodów Wielkanocy, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Uroczysta Msza Święta o godz. 1130,  rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia palm i procesji wokół kościoła. Rozstrzygnięto także konkurs na najciekawszą palmę wielkanocną. Wszystkim, którzy przygotowali piękne palmy: DZIĘKUJEMY!Możliwość komentowania Niedziela Palmowa 2022′ została wyłączona 

Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 1700.

Dzień powszedni: 630 i 1700

Kancelaria

Czynna:

Poniedziałek – piątek w godz. 800– 900

W środy i piątki w godz. 1800 – 1900

W pierwsze piątki, soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie: (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj