14kwiecień2024

Homilia ks. Proboszcza Piotra Mozdyniewicza w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (7.04.2024)

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


5kwiecień2024

II Niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. W 1995 roku, na prośbę Episkopatu Polski, papież Jan Paweł II wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, Ojciec Święty ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

 Jakie łaski można otrzymać w niedzielę Miłosierdzia Bożego? 

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią Świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.  

Pan Jezus obiecał także łaski doczesne

 Pan Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w Święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

 Dlaczego Niedziela Miłosierdzia to akurat ten dzień?

 Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Chrystusa podkreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, Miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w Dzienniczku napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia Święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których nie tylko określił miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(odmawiamy na zwykłej cząstce różańca)

1 raz (tylko na początku)
Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata

3 razy (na zakończenie)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem…

Koronkę podyktował Pan Jezus św. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.


30marzec2024

Wigilia Paschalna

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„W tę świętą noc obchodzimy Wigilię Paschalną, najważniejszą spośród wszystkich wigilii roku liturgicznego czy wręcz ich matkę. Tej to nocy, o czym wielokrotnie wspomina hymn Exsultet, przebywamy drogę ludzkości od stworzenia aż po wydarzenie, które wieńczy dzieje zbawienia, czyli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa”.

(św. Jan Paweł II)


30marzec2024

Wielki Piątek – tajemnica krzyża i odkupieńczej męki Chrystusa

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To są słowa, to jest ostatni krzyk Chrystusa na krzyżu. To słowo zamyka misterium męki i otwiera misterium wyzwolenia przez śmierć, które dokona się w zmartwychwstaniu. To ważne słowo. Kościół, świadomy jego znaczenia, włączył je do Liturgii Godzin i każdego dnia kończy ją tymi słowami: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum”

(w. Jan Paweł II)


28marzec2024

Wielki Czwartek – Wieczerza Pańska, Eucharystia i Kapłaństwo

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Oto znów nadchodzi Wielki Czwartek, dzień, w którym Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię i równocześnie nasze służebne kapłaństwo. Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Jako Dobry Pasterz oddaje życie swoje, aby zbawić ludzi, pojednać ich z Ojcem i wprowadzić w nowe życie. Apostołom ofiarował na pokarm Ciało swoje za nich wydane, i Krew swoją za nich przelaną”.

(św. Jan Paweł II)


24marzec2024

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (24.03.2024)

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

16marzec2024

Droga Krzyżowa Wspólnoty „Paciorki”

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

Droga Krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini 
(16.03.2024)


9marzec2024

Marcowe spotkanie Wspólnoty „Paciorki”

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


9marzec2024

Dzień Kobiet we Wspólnocie „Paciorki” (8.03.2024)

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


3marzec2024

Kanoniczna wizytacja JE Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego w naszej wspólnocie parafialnej

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

W niedzielę, 3 marca 2024r., gościliśmy w naszej parafii JE Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego, który przeprowadził kanoniczną wizytację naszej parafii. O godz. 1000 Ks. Biskup odprawił uroczystą Mszę Świętą. Następnie spotkał się z grupami parafialnymi: Różami Różańcowymi, Strażą Honorową NSJ, zespołem Caritas, ministrantami, lektorami i scholą oraz ze Wspólnotą Paciorki.


Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (Msza Święta dla dzieci z udziałem scholi) i 1700
Dzień powszedni: 630 i 1700
Pierwsza sobota miesiąca: 830

Kancelaria

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 800900
w środy i piątki od godz. 18001900

We wtorki, czwartki i soboty oraz w pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria jest nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj