6grudzień2021

Św. Mikołaj na roratach :)

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

Dzisiaj do naszej parafii zawitał św. Mikołaj z prezentami dla najbardziej wytrwałych dzieci, które chodzą codziennie na roraty. Dzieciaki, ale również dorośli byli zachwyceni i szczęśliwi, bo skoro św. Mikołaj nas odwiedził, to znaczy, że byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na coś słodkiego. Jesteśmy pewni, że Pan Jezus jest z Nas dumny!

Jesteśmy również na stronie:
https://krakow.niedziela.pl/artykul/75017/Czekaly-caly-rok

Możliwość komentowania Św. Mikołaj na roratach :) została wyłączona 

4grudzień2021

Droga do Betlejem

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowego boga, lecz konkretną i niezawodną ufnością w powrót Tego, który już raz do nas przyszedł, Oblubieńca, który swoją krwią przypieczętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza do czujności, cnoty wyróżniającej ten szczególny okres liturgiczny. Do czujności w modlitwie, ożywianej pełnym miłości oczekiwaniem; czujności wyrażającej się w dynamice konkretnej miłości, której towarzyszy. Z takimi uczuciami wspólnota chrześcijańska wchodzi w czas Adwentu, zachowując duchową czujność, aby lepiej przyswoić sobie przesłanie słowa Bożego”.

/Jan Paweł II/

Zapraszamy wszystkich do udziału we mszy św. roratniej, która odprawiana jest w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17:00. Dzieci niech przyniosą ze sobą lampiony. Za uczestnictwo w roratach otrzymują plansze i obrazki.

Czekamy na Ciebie!


Możliwość komentowania Droga do Betlejem została wyłączona 

4grudzień2021

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Wyproś także pokój i zbawienie dla wszystkich ludów. Przedwieczny Ojciec, który pragnął, byś była Niepokalaną Matką Odkupiciela, niechaj za Twoim wstawiennictwem odnowi również i w naszych czasach cuda swej miłosiernej miłości. Amen!”

/Jan Paweł II/

 

8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Prawdę, że Maryja napełniona „łaską” przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją przez dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854r. przez papieża Piusa IX.

Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego.

źródło: https://stacja7.pl/wiara/uroczystosc-niepokalanego-poczecia-nmp


Możliwość komentowania Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny została wyłączona 

4grudzień2021

Św. Mikołaj – biskup z Miry

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Św. Mikołaj jest patronem daru człowieka dla człowieka”.

/Jan Paweł II/

6 grudnia Kościół wspomina św. Mikołaja, który urodził się w Grecji ok. 270 r. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na potrzeby bliźnich. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca swoich wiernych nie tylko pasterską gorliwością, ale także troskliwością o ich materialne potrzeby. 
Znany jest jako opiekun ubogich, na których przeznaczył swój cały majątek oraz pielęgnował chorych podczas zarazy. Zmarł w Myrze między 342r. a 352r. Zasłynął cudami, które czynił zarówno za życia, jak i po śmierci.
Na obrazach najczęściej przedstawiany jest jako staruszek z brodą w biskupich szatach z pastorałem, a jako atrybuty trzyma otwartą książkę, na której leżą 3 złote jabłka lub bułki, z kotwicą lub z workiem. 

O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za św. Mikołaja, który rozdaje dzieciom prezenty.

Biskup Mikołaj mówi dziś do ciebie: otwórz oczy i serce! Zobacz cierpienie drugiego człowieka i natychmiast na nie zareaguj. Biegnij! Nie czekaj do jutra, bo może być za późno…

źródło: https://ank.gov.pl/wystawy/swiety-mikolaj-biskup


Możliwość komentowania Św. Mikołaj – biskup z Miry została wyłączona 

26listopad2021

Spotykamy się na roratach

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Pozwólcie, drodzy chłopcy i dziewczęta, że na zakończenie tego Listu przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone! (por. Ps 113[112],1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was, moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!”

/Jan Paweł II, „List do dzieci”/

Jedną z form przygotowania się na przyjście Zbawiciela jest uczestnictwo w roratach, które będą odprawiane w naszym kościele o godz. 17:00.

Zwracamy się do Rodziców z prośbą o podtrzymanie pięknego zwyczaju, aby dzieci przynosiły do kościoła zapalone lampiony. Na roratach będą otrzymywały plansze i obrazki.


Możliwość komentowania Spotykamy się na roratach została wyłączona 

26listopad2021

I sobota miesiąca – modlitwa różańcowa

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…).W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.

/Jan Paweł II/

 

Z racji pierwszej soboty miesiąca, wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7:30, a po niej msza św. o godz. 8:00. Zmiana  tajemnic różańcowych po mszy św. w sali pod kościołem.


Możliwość komentowania I sobota miesiąca – modlitwa różańcowa została wyłączona 

26listopad2021

Św. Barbara – patronka górników

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Powracamy do świadectwa św. Barbary, aby pogłębić i umocnić naszą wiarę, a także powierzyć naszą pracę i obowiązki, nasze sprawy i problemy jej wstawiennictwu”

/kard. S. Dziwisz w czasie mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II/

Św. Barbara została patronką wszystkich narażonych na wybuchy pracowników oraz górników. Jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, m.in. hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy i więźniów. Według danych historycznych, patronka górników – Barbara była córką bogatego poganina Dioskura. Kiedy Barbara stała się orędowniczką wiary chrześcijańskiej, ojciec, bojąc się o swoją społeczną pozycję, zamknął  córkę w wieży, doprowadził do jej procesu przed sądem a następnie osobiście wykonał wyrok, obcinając jej głowę. W czasie egzekucji okrutnego ojca spotkała kara, zginął od uderzenia pioruna, natomiast Barbara zmarła w glorii i chwale.

Według historycznych zapisków, komunię św, przed egzekucją podał jej świetlisty anioł. Ze względu na to wydarzenie, Barbara została uznana za patronkę dobrej śmierci i przedstawiana jest z hostią w dłoni. Jej kult jest szczególnie silny tam, gdzie zagrożenie śmiercią jest duże – niemal w każdym górniczym domu figurka patronki zajmuje szczególne miejsce i jest otaczana czcią, można ją również spotkać w kościołach oraz w wielu kopalniach na Górnym Śląsku.

Górnicy przyjęli św. Barbarę za swoją patronkę między innymi dlatego, że podczas jednej z ucieczek przed egzekucją, znalazła schronienie wśród rozstępujących się skał. W Polsce wielkim czcicielem męczennicy był m.in. św. Stanisław Kostka. Na terenie naszego kraju istnieją liczne kościoły pod jej wezwaniem.

Dzień 4 grudnia jest tradycyjnym wielkim świętym górników nazywanym popularnie Barbórką.

Msza św. w intencji górników i ich rodzin zamówiona przez Stowarzyszenie „Siersza” będzie odprawiona w naszym kościele o godz. 10:00. Po mszy św. w podziemiach kościoła odbędzie się turniej „Barbórkowy” w tenisie stołowym.

źródło: http://magazyn.elubin.pl/dlaczego-akurat-sw-barbara-jest-patronka-gornikow/


Możliwość komentowania Św. Barbara – patronka górników została wyłączona 

26listopad2021

Adwent

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Dzisiejsza I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół na nowo wyrusza w drogę i zachęca nas do głębszej refleksji nad tajemnicą Chrystusa – tajemnicą zawsze nową, która nie wyczerpuje się z czasem. Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Dzięki Niemu historia ludzkości pielgrzymuje niejako ku wypełnieniu się Królestwa, które On sam zapoczątkował poprzez swoje wcielenie i swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią”.

/Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański – 2.12. 2001r./

Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę niebiosa), są to słowa proroka Izajasza, od których pochodzi nazwa mszy św. roratnich odprawianych w czasie Adwentu ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką. Roraty odprawiane są przez cały Adwent w dniach powszednich.
Ciemności, które są obecne na początku każdej mszy roratniej, to symbol świata, który oczekuje na przyjście Jezusa, który jest Światłością. Pierwszym światłem rozpraszającym te ciemności jest roratka, czyli świeca symbolizująca Niepokalaną. Ta świeca niesie płomień, jak Maryja nosiła w swoim łonie Światłość, czyli Jezusa. Pragnienie uczestniczenia w tym oczekiwaniu Maryi na narodziny Jezusa wyraża się wśród uczestników rorat przez przynoszone lampiony. Każdy niesie światło, bo pragnie, aby Jezus był obecny w jego życiu, aby rozświetlał drogi osobistych wyborów, aby uczestniczył w ludzkiej codzienności z jej radościami i troskami. Prosty gest, a zawiera w sobie tak głębokie przesłanie jak mamy układać swoją relacje względem Boga w czasie Adwentu.

źródło: https://parafia2serc.pl/liturgia/msza-swieta-roratnia/

 

Adwentowe rekolekcje odbędą się w naszej parafii w dniach od 19 do 22 grudnia. Poprowadzi je ks. Andrzej Pacholik SDS, duszpasterz Centrum Duchowości w Trzebini.


Możliwość komentowania Adwent została wyłączona 

20listopad2021

Św. Cecylia przez śpiew prowadzi do Pana

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„Mówi się, że aby śpiewać, trzeba mieć głos.
A ja mówię, żeby mieć głos trzeba śpiewać”.

/Jan Paweł II/

Św. Cecylia, męczennica z III w., którą Kościół wspomina 22 listopada, od początku czczona była jako patronka chórów i muzyki kościelnej. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Jako młoda dziewczyna złożyła Jezusowi ślub czystości. Jednak jej rodzice mieli wobec niej inne plany. Przeznaczyli córkę dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. Dzień przed ślubem Cecylia wyznała swoją tajemnicę narzeczonemu. Ten nie tylko, że uszanował jej ślub czystości, ale sam się nawrócił i wraz ze swoim bratem przyjął chrzest z rąk papieża św. Urbana. Wkrótce w Rzymie wybuchło kolejne krwawe prześladowanie chrześcijan. Cecylię, jej męża i szwagra skazano na śmierć.

 

W XI w. odkryto jej ciało, zachowane w nienaruszonym stanie. Szczątki przeniesiono do bazyliki jej imienia wybudowanej na Zatybrzu, prawdopodobnie w miejscu, w którym mieszkała.

Św. Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu.

Św. Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga.

 
 

 

źródło: https://kosciol.wiara.pl/doc/490503.Piekno-milosc-smierc-i-muzyka-sw-Cecylia

 

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=t4LPsDiQt9g

Możliwość komentowania Św. Cecylia przez śpiew prowadzi do Pana została wyłączona 

15listopad2021

Karolina Kózkówna – patronka czystych serc

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

„I oto, padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania”.

/Jan Paweł II, Homilia z mszy beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny/

Karolina już od najmłodszych lat czuła się apostołką Jezusa. Jej ulubioną modlitwą był Różaniec. Miała też wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej i Jezusa Eucharystycznego, którego często adorowała.

Dramat wydarzył się 18 listopada 1914 r., kiedy rosyjski żołnierz, pod pozorem nakazu wstawienia się do komendanta, kazał Karolinie i jej ojcu wyjść z domu. Przemocą skierował ich do lasu. Grożąc ojcu śmiercią zmusił go, aby się oddalił. Po dwóch tygodniach ktoś z rodziny odszukał miejsce w lesie, gdzie leżało umęczone, martwe ciało dziewczyny z zakrzepłą krwią na ziemi.

Dzięki szczególnej łasce od Pana, Karolina obroniła swoją godność dziecka Bożego. Wybrała śmierć, aby być cała dla Boga, który ją ukochał i przygarnął do siebie. Karolina potwierdziła swoją misję głoszenia Ewangelii przez męczeńską śmierć.

Męczennica w obronie czystości została wyniesiona na ołtarze podczas wizyty Jana Pawła II w Tarnowie, 10 czerwca w 1987 r. Karolina jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. W 2012 r., z okazji 25-lecia Jej beatyfikacji, Senat Rzeczpospolitej Polski przyjął uchwałę, w której uczcił pamięć błogosławionej.

źródło: https://deon.pl/wiara/bl-karolina-kozkowna-patronka-czystych-serc,55446?


Możliwość komentowania Karolina Kózkówna – patronka czystych serc została wyłączona 

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17:00.

Dzień powszedni: 6:30 i 17:00

Kancelaria

Czynna:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 9:00

W środy i piątki w godz. 18:00 – 19:00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj