Księża pochodzący z naszej Parafii

Ks. Gryz Krzysztof – ur. 22.06.1960r. w Chrzanowie; rodzice: Franciszek i Kazimiera z d. Oleksy, pochodzący z okolic Nowego Sącza (Iwkowa i Kąty) Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Sierszy w 1980r. studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej. Praktyka diakońska w parafii św. Urbana w Hecznarowicach (obecnie diec. Bielsko-Żywiecka). Święcenia kapłańskie 18.05.198r., potem praca wikariusza w parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie (1986-88), dalsze studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej (1988-89), półroczny pobyt na parafii w Byczynie (XII 1989 – VI 1990) i wyjazd na studia specjalistyczne do Hiszpanii (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie 1990-1994) zakończone obroną doktoratu z teologii (La gracia y la libertad en San Juan de la Cruz). Po powrocie praca prefekta w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Krakowie (1994-97). W latach 1997-2002 zastępca Dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (asystent przy Katedrze Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym) i sekretarz Redakcji „Analecta Cracoviesia”. Od 2004 r. koordynator duszpasterstwa ludzi nauki przy kolegiacie św. Anny w Krakowie. Od 2005r. przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej i sekretarz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2002r.  otrzymał tytuł kanonika R.M.

Ks. Hajdyła Marek – ur. 1.09.1963r. w Krakowie, rodzice: Henryk i Czesława z d. Kurek. Szkoła Podstawowa nr 5 i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy, zakończone maturą w 1982r. W tym samym roku rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończonych obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej. W 1987r. święcenia diakonatu, potem w marcu 1988r. diakońska praktyka w parafii św. Klemensa w Zawoi. Święcenia kapłańskie 22.05.1988r. w Katedrze na Wawelu. Po święceniach pierwsza parafia św. Marii Magdaleny w Rabce (1988-91), potem praca w parafii M.B. Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu (1991-93). Od 1993r. skierowany do pracy w tworzącym się Radiu Mariackim, później Radio Plus Kraków. W czerwcu 1994r. mianowany Dyrektorem Naczelnym Radia Plus Kraków. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2005-2010 był proboszczem w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Obecnie proboszcz w Parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.

Ks. Kaleciak Zbigniew – ur. 2.04.1958r. w Ustrzykach Dolnych, rodzice: Władysław i Lucyna z d. Gałek, pochodzący z Kasiny Wielkiej i Ludwikowa k/Ostrowca Świętokrzyskiego. Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy (1973-77) zakończone maturą w 1977r. Służba wojskowa w Warszawie (Wojska Obrony Powietrznej Kraju) 1978-80. Studium Pedagogiczne w Katowicach (1980-82) i dwuletnia praca w Szkole Podstawowej w Myślachowicach jako nauczyciel biologii, jednocześnie w tym okresie założył i prowadził szczep harcerski im. ks. M. Luzara w Trzebini. W 1984r. wstąpił do Seminarium i rozpoczął studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone pracą magisterską z teologii pastoralnej. Praktyka diakońska w Nowej Wsi Szlacheckiej k/Liszek. Święcenia kapłańskie 16.05.1990r. Pierwsza parafia Matki Bożej Królowej Polski w Podłężu (1990-91), potem parafia Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach (1991-96). W Niepołomicach założyciel i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obecnie wikariusz parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest założycielem parafialnego Klubu Sportowego „Św. Józef”, jest także członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej i dekanalnym duszpasterzem nauczycieli. Obecnie jest proboszczem w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie. Pełni również funkcję animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Sułkowice i jest dekanalnym ojcem duchownym kapłanów.

Ks. Kotarba Grzegorz – ur. 30.09.1960r. w Trzebini, rodzice: Jan i Janina z d. Rozwód, pochodzący z Brzeska i Lwowa. Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy zakończone maturą w 1979r. Potem Policealne Studium Elektroniczne w Olkuszu (1979-80). W roku 1980 rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i przygotowanie do stanu kapłańskiego w Seminarium Duchownym. W 1989r. obrona pracy magisterskiej z historii Kościoła. Święcenia diakonatu 8.05.1985r., diakońska praktyka w parafii w św. Józefa w Ujsołach. Święcenia kapłańskie 18.05.1986r. i pierwsza parafia św. Andrzeja w Gilowicach (1986-88). Potem kolejno wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Igołomi (1988-89) i św. Michała Archanioła w Witkowicach (1989-92). Od 1992r. inkardynowany do nowo powstałej diecezji Bielsko-Żywieckiej. Następne parafie to: św. Trójcy w Bielsku-Białej (1992-94), św. Michała Archanioła w Łękawicy (1994-97), Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku, Matki Bożej Królowej Polski w Oświęcimiu – Brzezince. Obecnie proboszcz w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce.

Ks. Kozłowski Adam – 27.11.1959r. w Krakowie, syn Mieczysława (+26.10.2000) i Stefanii z d. Jedynak, oboje pochodzący z Krakowa. Rodzeństwo: starszy brat Krzysztof (emeryt górnik) wraz z Rodziną mieszka w Sierszy, młodsza siostra (pedagog – dyrektor krakowskiego Gimnazjum) wraz z Rodziną i mamą Stefanią mieszka w Krakowie. Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju, następnie Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Sosnowcu (1975-1980) zakończone maturą i złożeniem podania (przyjęty) na Uniwersytet Śląski na wydział nauk społecznych – kierunek dziennikarstwo. Opatrzność Boża sprawiła inaczej…. Dokumenty zostały wycofane z UŚ i wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia na Papieskiej Akademii Teologicznej. Czas dzieciństwa i młodości w „sierszańskiej” Parafii i osiedlu Gaj, to „czas cudowny i wspaniały” (cyt.): rodzinnego domu, dobrych, wymagających nauczycieli oraz kapłanów (tu: szczególnie ks. Kanonik Augustyn Kotyrba – Proboszcz, ks. Katecheta Andrzej Waksmański, ks. Stanisław Koziana, ks. Tadeusz Targosz, ks. Stanisław Czajka), ministranckiej i lektorskiej służby w „naszym starym drewnianym Kościele na górce”, formacji Oazowej -” moje powołanie do kapłaństwa – po domu rodzinnym i przykładzie Rodziców – rodziło się przy Ołtarzu i zawsze życzliwej i otwartej plebanii” (cyt.). To czas przyjaciół i znajomości, które trwają po dziś dzień… (cyt.). Lata 1980-1986 r. to czas duchowej i intelektualnej formacji w KSD i PAT zakończony przyjęciem święceń kapłańskich 18.05.1986r. w Katedrze Wawelskiej przez posługę JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Historyczne Prymicje w Sierszy (4 kapłanów: ks. K. Gryz, ks. G. Kotarba, ks. J. Sowa z homilią JE ks. Biskupa Juliana Groblickiego – 25.05.1986). Diakońska praktyka przed przyjęciem święceń kapłańskich w parafii p/w Św. Marii Magdaleny w Poroninie. Pierwsza parafia (1986-88) p/w Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim, gdzie oprócz posługi jako wikariusz, był animatorem duszpasterstwa lekarzy i nauczycieli. Lata 1988-91 posługa w parafii p/w Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu, gdzie w szczególny sposób animował Maryjny ruch pielgrzymkowy na Jasną Górkę do Rychwałdu i na Jasną Górę. Tu zrodziła się przyjaźń z niezapomnianym śp. JE Ks. Biskupem Albinem Małysiakiem, który pochodził ze Ślemienia. Lata 1991-95 parafia p/w Św. Karola Boromeusza w Krakowie i „po latach” współpraca z ks. proboszczem Stanisławem Czajką. Bardzo ciekawe doświadczenie – budowa kościoła,  plebanii i mieszkanie w bloku…. to był błogosławiony  czas z wielką duszpasterską praktyką. Lata 1995-2004 parafia p/w św. Józefa w Krakowie – Podgórzu. Wyjątkowa parafia z nowatorskimi działaniami duszpasterskimi, gdzie jako animator uczestniczył w projektach: asystent kościelny parafialnego klubu sportowego (po dzień dzisiejszy) oraz wakacyjnych obozów sportowych, fundacji charytatywnej, kapelan więzienny z animacją wspólnych wigilii skazanych i osadzonych z rodzinami, budową Kaplicy na terenie więzienia przeznaczonej do sprawowania religijnego kultu (pierwsza w powojennej Polsce!), spotkaniem skazanych i osadzonych z papieżem Janem Pawłem II oraz projektem 1+1, tzn. skazany opiekujący się chorym i niepełnosprawnym (poza terenem więzienia). Lata 2004 – 2006 parafia p/w Świętej Rodziny w Zakopanem. Lata 2006-2008 parafia p/w św. Szczepana w Krakowie. „Po latach” współpraca z ks. prałatem Andrzejem Waksmańskim, proboszczem. Od 1.07.2008r. proboszcz parafii p/w Świętego Stanisław BM w Szarowie k/Niepołomic, od 2011r. tytuł kanonika EC, notariusz Dekanatu niepołomickiego (od 2012r.) i członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej od 2011r. Jako proboszcz inicjator i animator wykończenia architektonicznego i budowniczy wieży kościoła parafialnego wraz z  doposażeniem Świątyni (zakończono 2011r.), plebanii i parafialnego cmentarza. Znamiennym rysem duszpasterstwa i posługi proboszcza jest rozumienie parafii jako domu rodzinnego oraz „personalizacja każdego parafianina”. Zainteresowania i hobby: dobra lektura historyczno – dziennikarska, Internet, jako środek ewangelizacyjny (www.parafisd.pl), pielgrzymki: sanktuaria: Polski, Europy i Świata, narciarstwo alpejskie (instruktor), pływanie, rower, koszykówka, muzyka poważna. Od dnia święceń kapłańskich tj. od 30-stu lat powtarza: „kocham być księdzem” (cyt.). 

Ks. Lizończyk Mariusz – ur. 31.07.1960r. w, rodzice: Franciszek i Maria, pochodzący z Kwaczały i Trzemeszna k/Gniezna. Szkoła Podstawowa nr 6 (1967-75) w Gaju, Liceum Zawodowe w Chrzanowie (1975-79) zakończone maturą w 1979r. W tym samym roku rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Diakońska praktyka w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała we Frydrychowicach. Święcenia kapłańskie 19.05.1985r. w Katedrze na Wawelu. Po święceniach wikariusz w parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k/Żywca (1985-87), św. Mikołaja w Pcimiu (1987-88), budowa kaplicy w Pcimiu-Krzywicy i Pcimiu-Suchej, później kolejno wikary w parafiach: Wszystkich Świętych w Górce Kościelnickiej (1988-90) i Jaworznie-Podłężu (1990-92). Od 1992 r. inkardynowany do nowo powstałej diecezji sosnowieckiej. Kolejne parafie: w Sosnowcu-Zagórzu (1992-93), Dąbrowie Górniczej-Gołonóg (1993-96), Czeladzi-Piaski (96-2000), św. Katarzyny w Grodźcu 2000. Od 1998r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Sosnowieckiej. Od 2002r. proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Jaworznie-Pieczyskach. 

Ks. Miodek Jacek – ur. 2.12.1963r. w Trzebini, rodzice: Mieczysław i Stefania z d. Klimonda, pochodzący ze Skały i z okolic Żywca. Szkoła podstawowa nr 5 i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy. Wiedzę religijną, oprócz przykładu domu rodzinnego, zdobywałem na katechezie prowadzonej przez ks. proboszcza Józefa Bendyka, który też był wielkim przyjacielem naszej Rodziny i do dzisiejszego dnia przyjaźń ta jest pielęgnowana. Wieki też wpływ na kształtowanie mojego powołania wywierał przykład życia owego kapłana. Wielką wdzięczność w sercu noszę dla księży wikariuszy, którzy mnie stopniowo w arkana posługi ministranckiej wprowadzili, na lektora kształcili i w ruch Światło-Życie wprowadzili. Egzamin dojrzałości zdawałem w stanie wojennym w 1982r. i w tym samym roku, razem z innymi kolegami z klasy, rozpocząłem studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i przygotowanie do stanu kapłańskiego w Seminarium Duchownym. Święcenia przyjąłem 22.05.1988r. Pierwszą parafią była Bestwina koło Bielska-Białej, gdzie zająłem się także duszpasterstwem osób niepełnosprawnych. Po trzech latach, w 1991r. zostałem przeniesiony do parafii Lubień koło Myślenic, gdzie wiele satysfakcji dawało mi prowadzenie Domu Rekolekcyjnego i praca w reaktywowanym Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Po kolejnych trzech latach, w 1994r. zostałem przeniesiony do Krakowa, gdzie przy parafii św. Mikołaja służyłem pomocą w działaniach Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Archidiecezjalnej, szczególnie w ruchu Grup Apostolskich i KSM-u. Od 2002r. pracuję jako wikariusz w parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. „Nie wiem, co przyszłość jeszcze przyniesie. Mam jedynie ogromne pragnienie, by życia i posługi swojej nie zmarnować, a wszystko, co robił będę, słowem lub czynem, wszystko na chwałę Bożą czynić pragnę” (cyt.). Obecnie jest proboszczem w parafii Narodzenia NMP w Racławicach.

Ks. Musiałek Krzysztof TChr – ur. 11.04.1963r., rodzice: Aniela z d/ Smółka i Tadeusz, pochodzący z Pstrągowa k/Rzeszowa i z Kwaczały. Szkoła Podstawowa nr 6 i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy zakończone maturą w 1982 r. W tym samym roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, nowicjat odbył w Kiekrzu k/Poznania i studiował w Wyższym Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Obronił magisterium z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 16.05.1989 r. w Poznaniu. Kapłańską pracę zaczyna jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Goleniowie (1989-92). Na 5 lat zostaje później mianowany na duszpasterza akademickiego w Szczecinie przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1997r. zostaje skierowany do Telewizji Polskiej w Warszawie. Pracuje w redakcji magazynu informacyjnego katolickiej agencji informacyjnej „Czasy”, a także realizuje wiele reportaży z życia Polonii zagranicznej, które są później emitowane w Telewizji „Polonia”. W 2001r. zostaje mianowany przez ks. Abp. Z. Kamińskiego na dyrektora Radia Plus w Szczecinie. W 2003r. zostaje proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu. Strona internetowa: www.mbbolesnej.chociwel.parafia.info. Obecnie jest proboszczem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie.

Ks. Rzepa Janusz – ur. 13.02.1962r. w Chrzanowie, rodzice: śp. Bolesław pochodzący z parafii Frydrychowice i śp. Stefania z domu Rybak pochodząca z parafii Wiśnicz Nowy. Szkoła Podstawowa nr 5 (1969-77) w Sierszy, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie (1977-82) zakończone maturą w 1982 r. Studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie /1982-91/, zakończone obroną pracy magisterskiej z socjologii religii. Święcenia kapłańskie 22.05.1988r. w Katedrze na Wawelu. Po święceniach wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pcimiu (1988-91), potem wikariusz w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu 1991-95/. Od 1995r. pełni funkcję Archidiecezjalnego Wizytatora Katechizacji dla dekanatów: Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Niedzica, Nowy Targ, Rabka i Zakopane. Od roku 2012r. jest proboszczem w parafii NMP Królowej Podhala w Miętustwie.

Ks. Sowa Józef – ur. 3.10.1960r. w Trzebini; rodzice: Józef i Maria z d. Zaczyk, pochodzący z okolic Nowego Sącza (Librantowa i Nowojowa). Od urodzenia związany jestem z parafią Siersza, w której zostałem ochrzczony 28.10.1960r. Tutaj też 25.05.1969 r. przyjąłem I Komunię Świętą i zostałem ministrantem i lektorem, a w 1975r. przyjąłem Sakrament Bierzmowania. Od 1974r. związany byłem z ruchem Światło-Życie wyjeżdżając na wakacyjne rekolekcje i przechodząc kolejne stopnie formacji zakończone pobłogosławieniem na animatora przez obecnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 14.05.1978 r. w Krościenku. W latach 1967-75 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju, potem Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy kopalni „Siersza” (1975-78) i Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Chrzanowie (1977-80) oraz Studium Kultury Żywego Słowa w Krakowie. Od 1978r. do 1980r. praca w kopalni „Siersza” jako telemonter. Po maturze złożyłem dokumenty do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, ale nie przystąpiłem do egzaminów wstępnych, gdyż podjąłem decyzję wstąpienia do Seminarium. W latach 1980-86 studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej. 18. 05.1986r. zostałem wyświęcony na kapłana. Duszpasterską pracę rozpocząłem w parafii w Sieprawiu (1986-87), potem kolejno w Krzęcinie (1987-89), Łętowni (1989-90), Krakowie-Prokocimiu Starym (1990-93), Więcławicach (1993-96), Zabierzowie (1996-98) i parafii św. Józefa w Krakowie na oś. Kalinowym – Nowa Huta /1998-2001/, Przeciszowie /2001-03/, Chrzanowie M. B. Różańcowej /2003-05/, Krakowie Dąbiu Św. Stanisława B. M. /2005/ Uczyłem w szkołach: przedszkolnych, podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i technikach. Byłem członkiem Komisji Etycznej Collegium „Medicum” /1999-2001/. Jestem moderatorem Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie. Kapelanem SCDZ „Medicina” w Krakowie. Jestem także kapelanem ZHP w stopniu Harcmistrza Rzeczpospolitej i pełniłem funkcję kapelana Chorągwi Krakowskiej ZHP w latach 1995-98. Jestem członkiem Komisji Kształcącej Instruktorów ZHP i byłem kapelanem Kręgu Instruktorskiego w Skawinie. Obecnie jest proboszczem w parafii Przenajświętszej Trójcy w Bobrku.

Ks. Winiarski Krzysztof – ur. 20.03.1964r. w Trzebini, zm. 14.03. 2018r., rodzice: Piotr i Czesława z d. Hus, pochodzący z okolic Rzeszowa (Magierów Poręby, Wesoła k/Dynowa). Szkoła Podstawowa nr 6 (1971-79) w Gaju, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie (1979-84) zakończone maturą w 1984r. W tym samym roku rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Diakońska praktyka w parafii św. Macieja Apostoła w Bielanach k/Kęt. Studia zakończone pracą magisterską z teologii pastoralnej. Święcenia kapłańskie 19.05.1990r. w Katedrze na Wawelu. Po święceniach wikariusz najpierw w parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju (1990-94), potem w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu. W latach 1994-95 kapelan Instytutu Pediatrii w Nowym Prokocimiu. Od 1995r. do 2005r. przewodnik III członu Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej do Częstochowy. W latach 2002-2005 wikariusz parafii Św. Klemensa w Wieliczce. Od 2005r. proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy koło Wieliczki.

O. Artur Niechwiej  SI – ur. 24.04.1978r. w Chrzanowie; rodzice Andrzej (pochodzący z Kwaczały k/Alwerni) i Barbara z d. Weremczuk (pochodząca z okolic Terespola). Ma jedną siostrę. w 1993r. ukończył Szkołę Podstawową nr 6, a w 1997 r. Liceum Ogólnokształcące w Trzebini. Po maturze podjął studia na kierunku Ochrona Środowiska, na Uniwersytecie Opolskim. Tam po raz pierwszy zetknął się z jezuitami w prowadzonym przez nich duszpasterstwie akademickim. W 2002r. uzyskał dyplom magistra i 22 sierpnia tegoż roku wstąpił do Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Zakonną formacje odbywał w Starej Wsi k/Brzozowa (nowicjat), Krakowie, Nowym Sączu i Warszawie. Po 10 latach, 30.06.2012r. przyjął święcenia prezbiteriatu. Po roku studiów w Dublinie (Irlandia) podjął pracę w Krakowie, a obecnie (2017r.) w Mysłowicach. W zakonie jest związany przede wszystkim ze szkolnictwem – uczy biologii, chemii i religii w jezuickich szkołach. Jest doktorem nauk biologicznych – główny obszar jego zainteresowań naukowych, to makrofauna bezkręgowa wód płynących.

Ks. Adrian Żądło SDS – salwatorianin, syn sierszańskiej ziemi. Kościół Niepokalanego Serca NMP w Trzebini- Sierszy jest dla niego szczególnym miejscem. To tutaj w dolnej części otrzymał Chrzest Święty dnia 10. 07. 1988 r. Z kolei w obecnym górnym kościele przystąpił 11.05.1997r. do I Komunii Świętej. Przez wiele lat usługiwał przy sierszańskim ołtarzu, jako ministrant, a następnie lektor. 8.05.2004r. w naszym kościele otrzymał sakrament bierzmowania, którego udzielił mu Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej JE Ks. Biskup Jan Szkodoń. W życie ks. Adriana zrządzeniem Opatrzności wpisało się powołanie zakonne w Zgromadzeniu Salwatorianów. 8.09. 2014 r. złożył na wieczność śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w kościele parafialnym w Bagnie na Dolnym Śląsku. 15.11.2014r. z rąk Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej JE Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego przyjął święcenia diakonatu w kaplicy seminaryjnej w Bagnie. 23.05.015r. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini, otrzymał sakrament święceń kapłańskich z rąk Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Mińsko – Mohylewskiej, JE Księdza Biskupa Jurija Kasabuckiego.  W 2015 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie, po obronie pracy magisterskiej z teologii fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 18.02. do 11.05.2015r., odbywał duszpasterską praktykę w parafii św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich. Obecnie posługuje w salwatoriańskiej parafii NMP Matki Zbawiciela w Warszawie, jest przewodnikiem grupy Zielonej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej i katechetą w Szkole Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz The Canadian School of  Warsaw. Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5, 36). Obecnie pełni posługę duszpasterską w parafii pw. Świętej Jadwigi w Dobroszycach.

Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (Msza Święta dla dzieci z udziałem scholi) i 1700
Dzień powszedni: 630 i 1700
Pierwsza sobota miesiąca: 830

Kancelaria

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 800900
w środy i piątki od godz. 18001900

We wtorki, czwartki i soboty oraz w pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria jest nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj