Księża pochodzący z naszej Parafii

 

 • Ks. Gryz Krzysztof – ur. 22.06.1961 r. w Chrzanowie; rodzice: Franciszek i Kazimiera z d. Oleksy, pochodzący z okolic Nowego Sącza (Iwkowa i Kąty) Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Sierszy w 1980 r. studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej. Praktyka diakońska w parafii św. Urbana w Hecznarowicach (obecnie diec. Bielsko-Żywiecka). Święcenia kapłańskie 18.05.1986 r., potem praca wikariusza w parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie (1986-88), dalsze studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej (1988-89), półroczny pobyt na parafii w Byczynie (XII 1989-VI 1990) i wyjazd na studia specjalistyczne do Hiszpanii (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie 1990-1994) zakończone obroną doktoratu z teologii (La gracia y la libertad en San Juan de la Cruz). Po powrocie praca prefekta w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Krakowie (1994-97). W latach 1997-2002 zastępca Dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (asystent przy Katedrze Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym) i sekretarz Redakcji „Analecta Cracoviesia”. Od 2004 koordynator duszpasterstwa ludzi nauki przy kolegiacie św. Anny w Krakowie. Od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej i sekretarz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2002r. tytuł kanonika R.M.
 • Ks. Hajdyła Marek – ur. 1.09.1963 r. w Krakowie, rodzice: Henryk i Czesława z d. Kurek. Szkoła Podstawowa nr 5 i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy, zakończone maturą w 1982 r. W tym samym roku rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończonych obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej. W 1987 r. święcenia diakonatu, potem w marcu 1988 praktyka diakońska w parafii św. Klemensa w Zawoi. Święcenia kapłańskie 22.05.1988 r. w Katedrze na Wawelu. Po święceniach pierwsza parafia św. Marii Magdaleny w Rabce (1988-91), potem praca w parafii M.B. Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu (1991-93). Od 1993 r. skierowany do pracy w tworzącym się Radiu Mariackim, później Radio Plus Kraków. W czerwcu 1994 r. mianowany Dyrektorem Naczelnym Radia Plus Kraków. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2005-2010 był proboszczem w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Obecnie proboszcz w Parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy
 • Ks. Kaleciak Zbigniew – ur. 2.04.1958 w Ustrzykach Dolnych, rodzice: Władysław i Lucyna z d. Gałek, pochodzący z Kasiny Wielkiej i Ludwikowa k/Ostrowca Świętokrzyskiego. Szkoła podstawowa nr 6 w Gaju i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy (1973-77) zakończone maturą w 1977 r. Służba wojskowa w Warszawie (Wojska Obrony Powietrznej Kraju) 1978-80. Studium Pedagogiczne w Katowicach (1980-82) i dwuletnia praca w Szkole Podstawowej w Myślachowicach jako nauczyciel biologii, jednocześnie w tym okresie założył i prowadził szczep harcerski im. Ks. M. Luzara w Trzebini. W 1984 wstąpił do Seminarium i rozpoczął studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone pracą magisterską z teologii pastoralnej. Praktyka diakońska w Nowej Wsi Szlacheckiej k/Liszek. Święcenia kapłańskie 16.05.1990 r. Pierwsza parafia Matki Bożej Królowej Polski w Podłężu (1990-91), potem parafia Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach (1991-96). W Niepołomicach założyciel i asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obecnie wikariusz parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest założycielem parafialnego Klubu Sportowego „Św. Józef”, jest także członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej i dekanalnym duszpasterzem nauczycieli.
 • Ks. Kotarba Grzegorz – ur. 30.09.1960 r. w Trzebini, rodzice: Jan i Janina z d. Rozwód, pochodzący z Brzeska i Lwowa. Szkoła podstawowa nr 6 w Gaju i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy zakończone maturą w 1979 r. Potem Policealne Studium Elektroniczne w Olkuszu (1979-80). W roku 1980 rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i przygotowanie do stanu kapłańskiego w Seminarium Duchownym. W 1989 obrona pracy magisterskiej z historii Kościoła. Święcenia diakonatu 8.05.1985 r., praktyka diakońska w parafii w św. Józefa w Ujsołach. Święcenia kapłańskie 18.05.1986 r. i pierwsza parafia św. Andrzeja w Gilowicach (1986-88). Potem kolejno wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Igołomi (1988-89) i św. Michała Archanioła w Witkowicach (1989-92). Od 1992 inkardynowany do nowopowstałej diecezji Bielsko-Żywieckiej. Następne parafie to: św. Trójcy w Bielsku-Białej (1992-94), św. Michała Archanioła w Łękawicy (1994-97) Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku, Matki Bożej Królowej Polski w Oświęcimiu – Brzezince
 • Ks. Kozłowski Adam – 27.11. AD 1959 r. w Krakowie, syn Mieczysława (+26.10.2000) i Stefanii z d. Jedynak, oboje pochodzący z Krakowa. Rodzeństwo: starszy brat Krzysztof,( emeryt górnik ) wraz z Rodziną mieszka w Sierszy, młodsza siostra( pedagog – dyrektor krakowskiego Gimnazjum ) wraz z Rodziną i mamą Stefanią mieszka w Krakowie. Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju, następnie Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Sosnowcu (1975-1980) zakończone maturą i złożeniem podania ( przyjęty) na Uniwersytet Śląski na wydział nauk społecznych – kierunek dziennikarstwo. Opatrzność Boża sprawiła inaczej…. Dokumenty zostało wycofane z UŚ i wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia na Papieskiej Akademii Teologicznej. Czas dzieciństwa i młodości w “sierszańskiej” Parafii i osiedlu Gaj to “czas cudowny i wspaniały”(cyt.): rodzinnego domu, dobrych, wymagających nauczycieli oraz kapłanów ( tu: szczególnie Ks. Kanonik Augusty Kotyrba- Proboszcz, Ks. Katecheta Andrzej Waksmański, Ks. Stanisław Koziana, Ks. Tadeusz Targosz, Ks. Stanisław Czajka), ministranckiej i lektorskiej służby w ” naszym starym drewnianym Kościele na górce”, formacji Oazowej-” moje powołanie do Kapłaństwa – po domu rodzinnym i przykładzie Rodziców- rodziło się przy Ołtarzu i zawsze życzliwej i otwartej plebanii” (cyt.). To czas przyjaciół i znajomości które trwają po dziś dzień…(cyt.). Lata 1980 -1986 r. to czas formacji duchowej i intelektualnej w KSD i PAT zakończony  przyjęciem święceń kapłańskich 18.05.1986 r. w Katedrze Wawelskiej przez posługę J.E. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Historyczne Prymicje w Sierszy ( 4 Kapłanów: Ks. K. Gryz, Ks. G. Kotarba, Ks. J. Sowa z homilią J. E. Ks. Biskupa Juliana Groblickiego – 25.05.1986). Praktyka diakońska przed przyjęciem święceń kapłańskich w parafii p/w Św. Marii Magdaleny w Poroninie. Pierwsza parafia (1986-88) p/w Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim gdzie oprócz posługi jako wikariusz był animatorem  duszpasterstwa lekarzy i nauczycieli. Lata 1988-91posługa w parafii p/w Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu gdzie w sposób szczególny animował Maryjny ruch pielgrzymkowy na Jasną Górkę, do Rychwałdu i na Jasną Górę. Tu zrodziła sie przyjaźń z niezapomnianym śp. J.E. Ks. Biskupem Albinem Małysiakiem który pochodził ze Ślemienia. Lata 1991-95 parafia p/w Św. Karola Boromeusza w Krakowie i “po latach” współpraca z ks. proboszczem Stanisławem Czajką . Bardzo ciekawe doświadczenie – budowa kościoła,  plebanii i mieszkanie w bloku…. to był błogosławiony  czas z wielką praktyką duszpasterską. Lata 1995-2004 parafia p/w Świętego Józefa w Krakowie- Podgórzu. Wyjątkowa parafia z nowatorskimi działaniami duszpasterskimi gdzie jako animator uczestniczył w projektach: asystent kościelny parafialnego klubu sportowego (po dzień dzisiejszy) oraz wakacyjnych obozów sportowych, fundacji charytatywnej, kapelan więzienny z animacją  wspólnych wigilii skazanych i osadzonych z rodzinami, budową Kaplicy na terenie więzienia przeznaczonej do sprawowania kultu religijnego( pierwsza w powojennej Polsce!), spotkaniem skazanych i osadzonych z Papieżem Janem Pawłem II, oraz projektem 1+1 tz. skazany opiekujący się chorym i niepełnosprawnym (poza terenem więzienia).Lata 2004-2006 parafia p/w Świętej Rodziny w Zakopanem. Lata 2006-2008 parafia p/w Świętego Szczepana w Krakowie. “Po latach” współpraca z ks. prałatem Andrzejem Waksmańskim, proboszczem. Od 01.07.2008 proboszcz parafii p/w Świętego Stanisław BM w Szarowie k/ Niepołomic, od 2011roku tytuł kanonika EC, notariusz Dekanatu niepołomickiego ( od 2012r.) i członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej od 2011roku. Jako proboszcz inicjator i animator wykończenia architektonicznego  i budowniczy wieży kościoła parafialnego wraz z  doposażeniem Świątyni (zakończono 2011r.),  plebanii i parafialnego cmentarza. Rysem znamiennym duszpasterstwa i posługi proboszcza jest rozumienie parafii jako domu rodzinnego oraz ” personalizacja każdego parafianina”.  Zainteresowania i hobby: dobra lektura historyczno- dziennikarska, internet jako środek ewangelizacyjny (www.parafisd.pl), pielgrzymki: sanktuaria: Polski, Europy i Świata, narciarstwo alpejskie(instruktor), pływanie, rower, koszykówka, muzyka poważna. Od dnia Święceń Kapłańskich tj. od XXX lat powtarza: KOCHAM BYĆ KSIĘDZEM (cyt.). 
 • Ks. Lizończyk Mariusz – ur. 31.07.1960 r. w, rodzice: Franciszek i Maria, pochodzący z Kwaczały i Trzemeszna k/Gniezna. Szkoła Podstawowa nr 6 (1967-75) w Gaju, Liceum Zawodowe w Chrzanowie (1975-79) zakończone maturą w 1979 r. W tym samym roku rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Praktyka diakońska w parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała we Frydrychowicach. Święcenia kapłańskie 19.05.1985 w Katedrze na Wawelu. Po święceniach wikariusz w parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k/Żywca (1985-87), św. Mikołaja w Pcimiu (1987-88), budowa kaplicy w Pcimiu-Krzywicy i Pcimiu-Suchej, później wikary kolejno w parafiach: Wszystkich Świętych w Górce Kościelnickiej (1988-90) i Jaworznie-Podłężu (1990-92). Od 1992 r. inkardynowany do nowopowstałej diecezji Sosnowieckiej. Kolejne parafie w: Sosnowcu-Zagórzu (1992-93), Dąbrowie Górniczej-Gołonóg (1993-96), Czeladzi-Piaski (96-2000) , św. Katarzyny w Grodźcu 2000- . Od 2002 proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Jaworznie-Pieczyskach. Od 1998 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Sosnowieckiej.
 • Ks. Miodek Jacek – ur. 2.12.1963 r. w Trzebini, rodzice: Mieczysław i Stefania z d. Klimonda, pochodzący ze Skały i z okolic Żywca. Szkoła podstawowa nr 5 i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy. Wiedzę religijną, oprócz przykładu domu rodzinnego, zdobywałem na katechezie prowadzonej przez ks. proboszcza Józefa Bendyka, który też był wielkim przyjacielem naszej Rodziny i do dziś dnia przyjaźń ta jest pielęgnowana. Wieki też wpływ na kształtowanie mojego powołania wywierał przykład życia owego kapłana. Wielką też wdzięczność w sercu noszę dla księży wikariuszów, którzy mnie stopniowo w arkana posługi ministranckiej wprowadzili, na lektora kształcili i w ruch Światło-Życie wprowadzili. Egzamin dojrzałości zdawałem w stanie wojennym w 1982 r. i w tym samym roku, razem z innymi kolegami z klasy, rozpocząłem studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i przygotowanie do stanu kapłańskiego w Seminarium Duchownym. Święcenia przyjąłem 22.05.1988 r. Pierwszą parafią była Bestwina koło Bielska-Białej gdzie zająłem się także duszpasterstwem ludzi niepełnosprawnych. Po trzech latach, w 1991 r. zostałem przeniesiony do parafii Lubień koło Myślenic gdzie wiele satysfakcji dawało mi prowadzenie Domu Rekolekcyjnego i praca w reaktywowanym Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Po kolejnych trzech latach, w 1994 r. zostałem przeniesiony do Krakowa, gdzie przy parafii św. Mikołaja służyłem pomocą w działaniach Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Archidiecezjalnej, szczególnie w ruchu Grup Apostolskich i KSM-u. Od 2002 r. pracuje jako wikariusz w parafii Świętej Rodziny w Zakopanem Nie wiem co przyszłość jeszcze przyniesie. Mam jedynie ogromne pragnienie, by życia i posługi swej nie zmarnować, a wszystko, co robić będę, słowem lub czynem, wszystko na chwałę Bożą czynić pragnę.
 • Ks. Musiałek Krzysztof TChr – ur. 11.04.1963 r., rodzice: Aniela z d/ Smółka i Tadeusz, pochodzący z Pstrągowa k/Rzeszowa i z Kwaczały. Szkoła podstawowa nr 6 i Liceum Ogólnokształcące w Sierszy zakończone maturą w 1982 r. W tym samym roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, nowicjat odbył w Kiekrzu k/Poznania i studiował w Wyższym Seminarium Tow. Chrystusowego w Poznaniu. Obronił magisterium z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie 16.05.1989 r. w Poznaniu. Prace kapłańską zaczyna jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Goleniowie (1989-92). Na 5 lat zostaje później mianowany na duszpasterza akademickiego w Szczecinie przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1997 roku zostaje skierowany do Telewizji Polskiej w Warszawie. Pracuje w redakcji magazynu informacyjnego katolickiej agencji informacyjnej „Czasy”, a także realizuje wiele reportaży z życia polonii zagranicznej, które są później emitowane w Telewizji Polonia. W 2001 roku zostaje mianowany przez ks. Abp Z. Kamińskiego na dyrektora Radia Plus w Szczecinie. W 2003 roku zostaje proboszczem parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu. Strona internetowa: www.mbbolesnej.chociwel.parafia.info
 • Ks. Rzepa Janusz – ur. 13.02.1962 r. w Chrzanowie, rodzice: śp. Bolesław pochodzący z parafii Frydrychowice i śp. Stefania z domu Rybak pochodząca z parafii Wiśnicz Nowy. Szkoła Podstawowa nr 5 (1969-77) w Sierszy, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie (1977-82) zakończone maturą w 1982 r. Studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie /1982-91/, zakończone obroną pracy magisterskiej z socjologii religii. Święcenia kapłańskie 22.05.1988 w Katedrze na Wawelu. Po święceniach wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pcimiu (1988-91), potem wikariusz w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu 1991-95/. Od 1995 pełni funkcję Archidiecezjalnego Wizytatora Katechizacji dla dekanatów: Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Niedzica, Nowy Targ, Rabka i Zakopane. Od roku 2012 jest proboszczem w Miętustwie
 • Ks. Sowa Józef – ur. 3.10.1960 r. w Trzebini; rodzice: Józef i Maria z d. Zaczyk, pochodzący z okolic Nowego Sącza (Librantowa i Nowojowa). Od urodzenia związany jestem z parafią Siersza, w której zostałem ochrzczony 28.10.1960 r. Tutaj też 25.05.1969 r. przyjąłem I Komunię Świętą i zostałem ministrantem i lektorem, a w 1975 r. przyjąłem Sakrament Bierzmowania. Od 1974 r. związany byłem z ruchem Światło-Życie wyjeżdżając na rekolekcje wakacyjne i przechodząc kolejne stopnie formacji zakończone pobłogosławieniem na animatora przez obecnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego dn.14.05. 1978 r. w Krościenku. W latach 1967-75 Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju, potem Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy kopalni „Siersza” (1975-78) i Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Chrzanowie (1977-80) oraz Studium Kultury Żywego Słowa w Krakowie. Od 1978 do 1980 r. praca w kopalni „Siersza” jako telemonter. Po maturze złożyłem dokumenty do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie ale nie przystąpiłem do egzaminów wstępnych gdyż podjąłem decyzję wstąpienia do Seminarium. W latach 1980-86 studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej. 18.05.1986 r. wyświęcony na kapłana. Pracę duszpasterską rozpocząłem w parafii w Sieprawiu (1986-87), potem kolejno w Krzęcinie (1987-89), Łętowni (1989-90), Krakowie-Prokocimiu Starym (1990-93), Więcławicach (1993-96), Zabierzowie (1996-98) i parafii św. Józefa w Krakowie na oś. Kalinowym – Nowa Huta /1998-2001/, Przeciszowie /2001-03/, Chrzanowie M. B. Różańcowej /2003-05/, Krakowie Dąbiu Św. Stanisława B. M. /2005 – ../ Uczyłem w szkołach: przedszkolnych, podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i technikach. Byłem członkiem Komicji Etycznej Collegium Medicum /1999-2001/. Jestem moderatorem Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie. Kapelanem SCDZ „Medicina” w Krakowie. Jestem także kapelanem ZHP w stopniu Harcmistrza Rzeczpospolitej i pełniłem funkcję kapelana Chorągwi Krakowskiej ZHP w latach 1995-98. Jestem członkiem Komisji Kształcącej Instruktorów ZHP i byłem kapelanem Kręgu Instruktorskiego w Skawinie.
 • Ks. Winiarski Krzysztof – ur. 20.03.1964 r. w Trzebini, rodzice: Piotr i Czesława z d. Hus, pochodzący z okolic Rzeszowa (Magierów Poręby, Wesoła k/Dynowa) Szkoła Podstawowa nr 6 (1971-79) w Gaju, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie (1979-84) zakończone maturą w 1984 r. W tym samym roku rozpoczęcie studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Praktyka diakońska w parafii św. Macieja Apostoła w Bielanach k/Kęt. Studia zakończone pracą magisterską z teologii pastoralnej. Święcenia kapłańskie 19.05.1990 w Katedrze na Wawelu. Po święceniach wikariusz najpierw w parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju (1990-94), potem w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu. W latach 1994-95 kapelan Instytutu Pediatrii w Nowym Prokocimiu. Od 1995 do 2005 przewodnik III członu Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej do Częstochowy. W latach 2002 – 2005 wikariusz parafii Św. Klemensa w Wieliczce. Od 2005 roku proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy koło Wieliczki.
 • O. Artur Niechwiej SI – ur. 24 kwietnia 1978 r. w Chrzanowie; rodzice Andrzej (pochodzący z Kwaczały k/Alwerni) i Barbara z d. Weremczuk (pochodząca z okolic Terespola). Ma jedną siostrę. w 1993 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 6, a w 1997 r. Liceum Ogólnokształcące w Trzebini. Po maturze podjął studia na kierunku Ochrona Środowiska, na Uniwersytecie Opolskim. Tam po raz pierwszy zetknął się z jezuitami w prowadzonym przez nich duszpasterstwie akademickim. W 2002 r. uzyskał dyplom magistra i 22 sierpnia tegoż roku wstąpił do Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Formacje zakonną odbywał w Starej Wsi k/Brzozowa (nowicjat), Krakowie, Nowym Sączu i Warszawie. Po 10 latach, 30 czerwca 2012 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Po roku studiów w Dublinie (Irlandia) podjął pracę w Krakowie, a obecnie (2017 r.) w Mysłowicach. W zakonie jest związany przede wszystkim ze szkolnictwem – uczy biologii, chemii i religii w jezuickich szkołach. Jest doktorem nauk biologicznych – główny obszar jego zainteresowań naukowych to makrofauna bezkręgowa wód płynących.
 • Ks. Adrian Żądło SDS– salwatorianin, syn ziemi sierszańskiej. Kościół Niepokalanego Serca NMP w Trzebini- Sierszy jest dla niego miejscem szczególnym. To tutaj w dolnej części otrzymał Chrzest Święty dnia 10 lipca 1988 roku. Z kolei w obecnym górnym kościele przystąpił 11 maja 1997 roku do I Komunii Świętej. Przez wiele lat usługiwał przy sierszańskim ołtarzu, jako ministrant, a następnie lektor. 8 maja 2004 roku w naszym kościele otrzymał sakrament bierzmowania, który udzielił mu Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Szkodoń. W życie ks. Adriana zrządzeniem Opatrzności wpisało się powołanie zakonne w Zgromadzeniu Salwatorianów. 8 września 2014 roku złożył na wieczność śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w kościele parafialnym w Bagnie na Dolnym Śląsku. 15 listopada 2014 roku z rąk Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego przyjął święcenia diakonatu w kaplicy seminaryjnej w Bagnie. 23 maja 2015 r. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini, otrzymał sakrament święceń kapłańskich z rąk Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Mińsko- Mohylewskiej, Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jurija Kasabuckiego.  W 2015 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie po obronie pracy magisterskiej z teologii fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 18 lutego do 11 maja 2015 roku, odbywał praktykę duszpasterską w parafii św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich. Obecnie posługuje w salwatoriańskiej parafii NMP Matki Zbawiciela w Warszawie, jest przewodnikiem grupy Zielonej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej i katechetą w Szkole Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz The Canadian School of  Warsaw. Mottem jego posługi kapłańskiej są słowa: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5, 36).

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (Msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17.00

Dzień powszedni: 6.30 i 17.00

Kancelaria

Czynna:
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 9.00

W środy i piątki w godz. 18.00 – 19.00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii

a w nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie.

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj