26luty2022

Ofiarujmy swój Dar Serca dzieciom na Ukrainie

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini organizuje akcję pod hasłem „Dzieci Dzieciom” w ramach pomocy tym najmłodszym i niewinnym ofiarom wojny na Ukrainie.
Od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do godz. 1800, można przynosić do szkoły zabawki oraz artykuły szkolne.
Szczegółowe informacje nt. naszej charytatywnej Akcji znajdują się na plakatach rozmieszczonych w szkole, na osiedlu i innych dostępnych miejscach.

Zachęcamy wszystkich, którym nie są obce cierpienia i potrzeby innych o wsparcie naszej akcji.

Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie SP5


Możliwość komentowania Ofiarujmy swój Dar Serca dzieciom na Ukrainie została wyłączona 

28styczeń2022

Święto Ofiarowania Pańskiego

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Gdy życie nasze dobiegnie do końca, 

Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, 
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca, 
Światło gromnicy…”
                                                           /ludowy poeta/

Święto Matki Bożej Gromnicznej, obchodzone 2 lutego, upamiętnia przyniesienie przez Maryję Dzieciątka Jezus do Świątyni Jerozolimskiej. Zgodnie z kościelnym kalendarzem wypada ono 2 lutego.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej wiąże się tradycja chodzenia do kościoła ze specjalnymi świecami, czyli gromnicami.
Zapalane w kościołach symbolizują światło Chrystusa. Światłość jest nawiązaniem do słów starca Symeona wypowiedzianych w Świątyni Jerozolimskiej podczas wniesienia do niej Dzieciątka Jezus: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela” (Łk 2, 32).
Matka Boża jest patronką całego życia człowieka i prowadzi go do zbawienia, dlatego przy konającym zapala się gromnicę, aby miał przed oczami „światłość wiekuistą” oraz w ostatniej chwili życia wzywał Maryję, która jest Patronkę dobrej śmierci. 


Możliwość komentowania Święto Ofiarowania Pańskiego została wyłączona 

18styczeń2022

Dekanalny Konkurs Kolęd 2022′

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Mówi się, że aby śpiewać, trzeba mieć głos.

A ja mówię, żeby mieć głos trzeba śpiewać”

                                                                                     /Jan Paweł II/


Możliwość komentowania Dekanalny Konkurs Kolęd 2022′ została wyłączona 

17styczeń2022

Jasełka 2022′ w wykonaniu przedszkolaków

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini wystawiły w naszym Kościele jasełka. Każdy zagrał swoją rolę w profesjonalny sposób wprowadzając oglądających w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Gratulujemy Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom za piękne przedstawienie.


Możliwość komentowania Jasełka 2022′ w wykonaniu przedszkolaków została wyłączona 

9styczeń2022

Opłatkowe spotkanie Służby Liturgicznej

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


Możliwość komentowania Opłatkowe spotkanie Służby Liturgicznej została wyłączona 

7styczeń2022

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie
(Łk, 3, 21-22).

Jezus nie potrzebował chrztu Jana. Św. Jan chrzcił jako wezwanie i znak wewnętrznej pokuty, ale przecież Jezus nie musiał pokutować. Niemniej jednak przychodzi do Jana, który na początku się opiera, jednak On nalega.

Należy zadać sobie pytanie: Dlaczego Chrzest Pana Jezusa w Jordanie się dokonał? Przyjmując Janowy chrzest Jezus potwierdza wszystko, co Jan powiedział i uczynił potwierdzając swoją świętą rolę, jaką jest przygotowanie drogi dla Jezusa i nowej ery łaski. Dlatego chrzest Jezusa jest pomostem między prorokami Starego Testamentu, (z których Jan był ostatnim), a nowotestamentową erą łaski i prawdy.

Kiedy Jezus wszedł w wody chrztu nie został ochrzczony przez wodę, a raczej Jego chrzest był tym, w którym wszystkie stworzone wody tego świata były w pewnym sensie „ochrzczone” przez Niego. Wchodząc do wody Jezus uświęcił ją i wylał swoją łaskę, czyniąc z niej przyszłe źródło zbawienia. Chrzest Jezusa był objawieniem. Kiedy wyszedł z wody, „Niebo się otworzyło i Duch Święty zstąpił na niego w cielesnej postaci jak gołębica. A głos z nieba dobiegał: „Tyś jest mój Syn umiłowany; w Tobie mam upodobanie”.

Ta manifestacja synostwa i boskości Jezusa miała miejsce w fizycznej, słyszalnej i widzialnej formie, aby wszyscy obecni wiedzieli bez wątpienia, że Jezus jest Synem Ojca. Tak więc Jego chrzest jest sposobem, w jaki Ojciec przedstawił światu swojego Syna i Jego misję.

żródło: https://www.youtube.com/watch?v=uXnPSOMZM30

Możliwość komentowania Chrzest Pana Jezusa w Jordanie została wyłączona 

31grudzień2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Objawienie
 jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela,

Syna Bożego i Zbawiciela świata”.

/Katechizm Kościoła Katolickiego nr 528/

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Jezusowi w stajence, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.

Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani, jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej, jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii tego dnia.

źródło: https://grybow.pl/2021/01/6-stycznia-objawienie-panskie-trzej-krolowie/

Możliwość komentowania Uroczystość Objawienia Pańskiego została wyłączona 

25grudzień2021

Konkurs na najpiękniejszą choinkową ozdobę rozstrzygnięty

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.

Wszystkim gratulujemy pomysłów 🙂


Możliwość komentowania Konkurs na najpiękniejszą choinkową ozdobę rozstrzygnięty została wyłączona 

25grudzień2021

Świąteczna fotogaleria

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”.

/Matka Teresa z Kalkuty/


Możliwość komentowania Świąteczna fotogaleria została wyłączona 

22grudzień2021

Boże Narodzenie 2021′

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności.


„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”.

(z Ewangelii wg św. Jana)

Przeżywając radosną Uroczystość Bożego Narodzenia wszystkim Parafianom i Gościom
składamy najserdeczniejsze życzenia,
by Nowonarodzony Zbawiciel obdarzył każdego z Was swoim pokojem i miłością, błogosławił waszym Rodzinom, dał zdrowie chorym i nadzieję przygnębionym.

Niech Boża Dziecina błogosławi naszej Ojczyźnie umacniając ją w wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Duszpasterze

 

żródło: https://www.youtube.com/watch?v=ZUuQgxLf6TI


Możliwość komentowania Boże Narodzenie 2021′ została wyłączona 

Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 1700.

Dzień powszedni: 630 i 1700

Kancelaria

Czynna:

Poniedziałek – piątek w godz. 800– 900

W środy i piątki w godz. 1800 – 1900

W pierwsze piątki, soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie: (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj