Sakrament Małżeństwa

Uwagi wstępne:
Miejscem zawierania małżeństwa powinna być parafia zamieszkania jednego z narzeczonych. W przypadku zawierania związku małżeńskiego poza parafiami zamieszkania narzeczonych potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza z parafii jednego z narzeczonych.
Osoby, które wyjechały z parafii za granicę z zamiarem pozostania tam na stałe, lub ich pobyt przedłużył się do 5 lat straciły dotychczasowe zamieszkanie kanoniczne w Polsce. Do godziwości zawarcia małżeństwa w parafii pochodzenia potrzebna jest zgoda ordynariusza lub proboszcza jednego z narzeczonych. Nawet jeżeli ktoś posiada urzędowe zameldowanie w swojej parafii.
Sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie w parafii terminu ślubu (nawet ok. 6 miesięcy lub więcej), gdyż w niektórych okresach roku mogą być trudności z ustaleniem dogodnej godziny, ze względu na dużą ilość par. W celu rozpoczęcia formalności związanych ze ślubem Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii Parafii, w której ślub będzie zawierany, najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu.

Na pierwsze spotkanie w kancelarii Narzeczeni powinni przynieść:
1. Dowody osobiste.

2. Pełne metryki Chrztu z Parafii, gdzie ten Sakrament został udzielony (dotyczy osób ochrzczonych poza Parafią, w której prowadzone są sprawy ślubne). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania.

3. Metryki Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie ma o nim adnotacji na metryce Chrztu, a było udzielone poza Parafią, w której prowadzone są sprawy ślubne).

4. Indeks katechizacji (jeśli został wcześniej wydany) lub świadectwo szkolne z najstarszej klasy z oceną z religii.

5. W przypadku osób owdowiałych – akt zgonu z USC i świadectwo zgonu z Parafii, w której odbył się pogrzeb byłego Małżonka.

W późniejszym terminie należy dostarczyć:
1. Świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich (Jeśli nauki przedślubne zostały już ukończone, to zaświadczenie proszę przynieść na pierwsze spotkanie).

  • W naszym dekanacie katechezy dla narzeczonych odbywają się w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dolnej części budynku obok plebanii.
  • Cały cykl obejmuje cztery kolejne katechezy niedzielne oraz dwa spotkania w Poradni Rodzinnej (jest to element KONIECZNY).
  • Spotkanie rozpoczyna się o godz. 14.30. Czas trwania: 2 x po 45 minut.
  • Integralną częścią katechezy jest Msza święta odprawiana w kaplicy Matki Bożej w kościele.
  • Katechezy niedzielne  odbywają się w pierwsze cztery niedziele następujących miesięcy: październik (2014 r.), luty (2015 r.), marzec (2015 r.), maj (2015 r.)
  • W razie konieczności można skorzystać z katechez w innych Parafiach (np.: Chrzanów, Krzeszowice) lub z weekendowych katechez dwudniowych (także w Parafii xx Salwatorianów w Trzebini)
  • Koszt całego cyklu wynosi 50 złotych od pary (obejmuje wynagrodzenie osoby prowadzącej Poradnię, zakup materiałów, koszty energii i utrzymania sali). Płatne u osoby prowadzącej Poradnię.
  • Poradnia Rodzinna w naszej Parafii  czynna w każda sobotę, w godzinach 11.00-12.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, P. Jadwigą Rękawek pod nr. tel.: 500 819 360,
  • Więcej informacji można znaleźć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, Kraków, ul. Franciszkańska 3, tel.: (12) 6288149, (012) 6288150 i na stronie internetowej www.wdr.diecezja.pl

2. Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne jedynie 3 miesiące, więc nie należy ich pobierać w USC wcześniej, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu).

3. Potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli przynajmniej jeden z narzeczonych jest spoza naszej Parafii).

4. W przypadku osoby innej wiary pisemna zgoda na chrześcijańskie wychowanie potomstwa. Sprawy te prowadzone są przez Kurię Metropolitalną, stąd też termin ślubu może ulec zmianie.

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (Msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17.00

Dzień powszedni: 6.30 i 17.00

Kancelaria

Czynna:
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 9.00

W środy i piątki w godz. 18.00 – 19.00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii

a w nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie.

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj