Sakrament Małżeństwa

Wstępne uwagi

Miejscem zawierania małżeństwa powinna być parafia zamieszkania jednego z narzeczonych. W przypadku zawierania związku małżeńskiego poza parafiami zamieszkania narzeczonych potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza z parafii jednego z narzeczonych.
Osoby, które wyjechały z parafii za granicę z zamiarem pozostania tam na stałe, lub ich pobyt przedłużył się do 5 lat straciły dotychczasowe zamieszkanie kanoniczne w Polsce. Do godziwości zawarcia małżeństwa w parafii pochodzenia potrzebna jest zgoda ordynariusza lub proboszcza jednego z narzeczonych, nawet jeżeli ktoś posiada urzędowe zameldowanie w swojej parafii.
Sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie w parafii terminu ślubu (nawet ok. 6 miesięcy lub więcej), gdyż w niektórych okresach roku mogą być trudności z ustaleniem dogodnej godziny, ze względu na dużą ilość par. W celu rozpoczęcia formalności związanych ze ślubem Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii Parafii, w której ślub będzie zawierany, najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu.

Na pierwsze spotkanie w kancelarii Narzeczeni powinni przynieść:

1. Dowody osobiste.

2. Pełne metryki Chrztu z Parafii, gdzie ten Sakrament został udzielony (dotyczy osób ochrzczonych poza Parafią, w której prowadzone są sprawy ślubne). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania.

3. Metryki Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie ma o nim adnotacji na metryce Chrztu, a było udzielone poza Parafią, w której prowadzone są sprawy ślubne).

4. Indeks katechizacji (jeśli został wcześniej wydany) lub świadectwo szkolne z najstarszej klasy z oceną z religii.

5. W przypadku osób owdowiałych – akt zgonu z USC i świadectwo zgonu z Parafii, w której odbył się pogrzeb byłego Małżonka.

W późniejszym terminie należy dostarczyć:

1. Świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich (Jeśli nauki przedślubne zostały już ukończone, to zaświadczenie proszę przynieść na pierwsze spotkanie).

  • W naszym dekanacie katechezy dla narzeczonych odbywają się w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dolnej części budynku obok plebanii.
  • Cały cykl obejmuje cztery kolejne katechezy niedzielne oraz dwa spotkania w Poradni Rodzinnej (jest to element KONIECZNY).
  • Spotkanie rozpoczyna się o godz. 14.30. Czas trwania: 2 x po 45 minut.
  • Integralną częścią katechezy jest msza św. odprawiana w kaplicy Matki Bożej w kościele.
  • Niedzielne katechezy odbywają się w pierwsze cztery niedziele. 
  • W razie konieczności można skorzystać z katechez w innych Parafiach (np.: Chrzanów, Krzeszowice) lub z weekendowych katechez dwudniowych (także w Parafii xx Salwatorianów w Trzebini)
  • Koszt całego cyklu wynosi 50 złotych od pary (obejmuje wynagrodzenie osoby prowadzącej Poradnię, zakup materiałów, koszty energii i utrzymania sali). Płatne u osoby prowadzącej Poradnię.
  • 1 lipca 2022 r. rodzinna poradnia w naszej parafii  kończy swoje urzędowanie. W naszym dekanacie rodzinna poradnia znajduje się w parafii pw. św. Barbary w Krystynowie (tel. parafii 32 612 13 82) oraz w parafii pw. Piotra i Pawła w Trzebini (tel. parafii 32 612 12 40).
  • Więcej informacji można znaleźć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, Kraków, ul. Franciszkańska 3, tel. (12) 6288149, (012) 6288150 i na stronie internetowej www.wdr.diecezja.pl

2. Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne jedynie 3 miesiące, więc nie należy ich  pobierać w USC wcześniej, niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu).

3. Potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli przynajmniej jeden z narzeczonych jest spoza naszej parafii).

4. W przypadku osoby innej wiary pisemna zgoda na chrześcijańskie wychowanie potomstwa.

Sprawy te prowadzone są przez Kurię Metropolitalną, stąd też termin ślubu może ulec zmianie.

Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (Msza Święta dla dzieci z udziałem scholi) i 1700
Dzień powszedni: 630 i 1700
Pierwsza sobota miesiąca: 830

Kancelaria

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 800900
w środy i piątki od godz. 18001900

We wtorki, czwartki i soboty oraz w pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria jest nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj