Caritas

Caritas jest charytatywną instytucją, ustanowioną do pełnienia posługi miłosierdzia na terenie naszej Parafii. Jej podstawowym celem jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych ludzkich potrzeb. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Szerząc chrześcijańską naukę o miłosierdziu i pogłębiając jej zrozumienie nasz parafialny zespół Caritas podejmuje następujące dzieła:

  • Wydawanie obiadów dla ubogich w przykościelnej kawiarni,
  • Pomoc szkolna dla dzieci z uboższych rodzin,
  • Paczki żywnościowe dla potrzebujących w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
  • Uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach charytatywnej działalności Kościoła (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Pomoc ofiarom powodzi itp.),
  • Organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących (wykupienie lekarstw, pomoc w zbiórce na operację, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych itp.),
  • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
  • Pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją: pomoc żywnościowa i odzieżowa kilkuset rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Caritas nie mogłaby działać bez pomocy ludzi dobrej woli, dlatego jeśli czujesz potrzebę ofiarowania daru z siebie w postaci pomocy innym lub materialnych darów zgłoś się do biura naszego Parafialnego Caritas. Być może dzięki Tobie uśmiech zagości na wielu twarzach.

Parafialny Zespół Caritas
ul. Górnicza 8
32-540 Trzebinia
nr konta: 04 1240 4269 1111 0000 4675 5890

 

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17:00.

Dzień powszedni: 6:30 i 17:00

Kancelaria

Czynna:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 9:00

W środy i piątki w godz. 18:00 – 19:00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj