Sakrament chrztu św.

Uwagi wstępne:
Prośbę chrztu przedstawia przynajmniej jeden z naturalnych rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. Osoby zgłaszające chrzest powinny być wierzące i zobowiązujące się do wychowania tego dziecka w duchu wiary.
Jeśli proszący o chrzest żyją w związku cywilnym lub konkubinacie, a nie mają przeszkód prawnych, powinny się starać o zawarcie małżeństwa przed chrztem swego dziecka.
Rodzice żyjący w związku cywilnym lub konkubinacie, nie mogący zawrzeć związku sakramentalnego z powodu istniejących przeszkód prawnych, ale praktykujący swoją wiarę na miarę możliwości, podpisują oświadczenie, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Takie samo oświadczenie podpisują również rodzice chrzestni.
Chrzest dziecka z powyżej przytoczonych przypadków powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców tego dziecka. Z powodu ważnej przyczyny może się odbyć gdzie indziej, ale za pisemnym zezwoleniem proboszcza lub wikariusza parafii własnej.

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w 2 niedzielę miesiąca, a także w II dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) i Poniedziałek Wielkanocny na Mszy świętej o godz. 11.30. Na prośbę rodziców sakrament chrztu świętego może być udzielony także w innym terminie niż podane po Mszy świętej. 

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii:
1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza Parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić tę funkcję.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, są praktykującymi katolikami, mogą przystąpić do sakramentów pokuty i Eucharystii.

5. Odmowa Chrztu może mieć miejsce, gdy rodzice dziecka nie gwarantują chrześcijańskiego wychowania dziecka.

6. W piątek przed 2 niedzielą miesiąca rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w spotkaniu przygotowującym do sakramentu chrztu po wieczornej Mszy św. w salce pod Plebanią. Rodzice dziecka powinni również odbyć w tym samym dniu o godz. 18.30 spotkanie z Poradni Rodzinnej w salce na plebanii. Prowadząca spotkanie – P. Rękawek Jadwiga (tel.: 32-711-92-34).

 

Terminy Chrztu Świętego sprawowanego w czasie Mszy świętej:

10 luty 2019 – niedziela – godz. 11:30

10 marca 2019 – niedziela – godz. 11:30

22 kwietnia 2019 – Poniedziałek Wielkanocny – godz. 11:30

12 maja 2019 – niedziela – godz. 11:30

9 czerwca 2019 – niedziela – godz. 11:30

14 lipca 2019 – niedziela – godz. 11:30

11 sierpnia 2019 – niedziela – godz. 11:30

8 września 2019 – niedziela – godz. 11:30 

13 października 2019 – niedziela – godz. 11:30

10 listopada 2019 – niedziela – godz. 11:30

8 grudnia 2019 – niedziela – godz. 11:30

26 grudnia 2019 – II dzień świąt Bożego Narodzenia – godz. 11:30 

Na prośbę rodziców chrzest jest udzielany także w innych terminach po Mszy świętej. 

 

 

 

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (Msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17.00

Dzień powszedni: 6.30 i 17.00

Kancelaria

Codziennie w godz. 8.00 – 9.00 (oprócz I piątku miesiąca)
W środy i piątki w godz. 18.00 – 19.00
W niedziele i święta kancelaria nieczynna

Jesteśmy także na FB

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj