Sakrament Chrztu Świętego

Wstępne uwagi

Prośbę chrztu przedstawia przynajmniej jeden z naturalnych rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. Osoby zgłaszające chrzest powinny być wierzące i zobowiązujące się do wychowania tego dziecka w duchu wiary. Jeśli proszący o chrzest żyją w związku cywilnym lub konkubinacie, a nie mają przeszkód prawnych, powinny się starać o zawarcie małżeństwa przed chrztem swego dziecka.
Rodzice żyjący w związku cywilnym lub konkubinacie, nie mogący zawrzeć związku sakramentalnego z powodu istniejących przeszkód prawnych, ale praktykujący swoją wiarę na miarę możliwości, podpisują oświadczenie, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Takie samo oświadczenie podpisują również rodzice chrzestni. Chrzest dziecka z powyżej przytoczonych przypadków powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców tego dziecka. Z powodu ważnej przyczyny może się odbyć gdzie indziej, ale za pisemnym zezwoleniem proboszcza lub wikariusza parafii własnej.

Sakrament Chrztu sprawowany jest w naszej parafii w II niedzielę miesiąca, a także w II dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) i Poniedziałek Wielkanocny na Mszy Świętej o godz.1130. Na prośbę rodziców Sakrament Chrztu Świętego może być udzielony także w innym terminie po Mszy Świętej. 


Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii:

1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają z parafii swojego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić tę funkcję.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, są praktykującymi katolikami, mogą przystąpić do sakramentów pokuty i Eucharystii. Młodzież szkolna rezygnująca z uczęszczania na katechezę nie może być dopuszczona do godności rodziców chrzestnych. 

5. Odmowa Chrztu może mieć miejsce, gdy rodzice dziecka nie gwarantują chrześcijańskiego wychowania dziecka.

6. W piątek, przed II niedzielą miesiąca rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w spotkaniu przygotowującym do sakramentu chrztu po wieczornej Mszy Świętej w salce na plebani. 

Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (Msza Święta dla dzieci z udziałem scholi) i 1700
Dzień powszedni: 630 i 1700
Pierwsza sobota miesiąca: 830

Kancelaria

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 800900
w środy i piątki od godz. 18001900

We wtorki, czwartki i soboty oraz w pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria jest nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj