Żywy Różaniec

„Jestem Najświętszą Panią Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy”(słowa Matki Bożej Fatimskiej).

„Różaniec jest zawsze moją ulubioną modlitwą. Nie ustawajcie w tej modlitwie – raz jeszcze powtarzam – za życia mojego i po śmierci” (św. Jan Paweł II).

Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, jest on fundamentem i źródłem chrześcijańskiego życia. Należeć do tej Modlitewnej Wspólnoty znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Mu i Jego dziełu zbawienia oraz kochać Go całym sercem. Jest to również „duchowa elektrownia”, która zasila wiernych Bożą mocą i pobudza ich do apostolskiego czynu, czyli do praktycznej działalności apostolskiej. Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni człowieka, rodzinę i społeczeństwo przed duchową śmiercią, czyli przed ateizmem, zepsuciem obyczajów, alkoholizmem, zwłaszcza w małżeńskim i rodzinnym życiu.

W naszej parafii Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża skupia dwadzieścia osób, z których każda codziennie odmawia jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób, w Róży, odmawiany jest  codziennie cały Różaniec, czyli dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby różany wieniec składany u stóp Matki Bożej Różańcowej. Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka.

Członkowie Żywego Różańca gorliwie naśladują cnoty Najświętszej Maryi Panny, zamawiają Mszę Świętą i przystępują do sakramentów świętych. W pierwszą sobotę każdego miesiąca jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 730, a po niej dodatkowa Msza Święta o godz. 830. Po Mszy Świętej członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych.

Opiekunem Róż w naszej parafii jest ks. Proboszcz Piotr Mozdyniewicz

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku, a mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • w Narodzenie Pana Jezusa
 • w Zmartwychwstanie Pańskie
 • w Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
 • w święto  Wniebowzięcie Matki Bożej
 • w Królowej Różańca Świętego
 • w Niepokalane Poczęcie Maryi
 • w Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowanie Pańskie)

Msze Święte w naszej parafii

Niedziela: 700, 830, 1000, 1130 (Msza Święta dla dzieci z udziałem scholi) i 1700
Dzień powszedni: 630 i 1700
Pierwsza sobota miesiąca: 830

Kancelaria

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 800900
w środy i piątki od godz. 18001900

We wtorki, czwartki i soboty oraz w pierwsze piątki miesiąca i święta kancelaria jest nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach prosimy kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj