7 styczeń 2022

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

Autor: ks. Marcin Meres. Kategorie: Aktualności .

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”

(Łk, 3, 21-22).

Jezus nie potrzebował chrztu Jana. Św. Jan chrzcił jako wezwanie i znak wewnętrznej pokuty, ale przecież Jezus nie musiał pokutować. Niemniej jednak przychodzi do Jana, który na początku się opiera, jednak On nalega.

Należy zadać sobie pytanie: Dlaczego Chrzest Pana Jezusa w Jordanie się dokonał? Przyjmując Janowy chrzest Jezus potwierdza wszystko, co Jan powiedział i uczynił potwierdzając swoją świętą rolę, jaką jest przygotowanie drogi dla Jezusa i nowej ery łaski. Dlatego chrzest Jezusa jest pomostem między prorokami Starego Testamentu, (z których Jan był ostatnim), a nowotestamentową erą łaski i prawdy.

Kiedy Jezus wszedł w wody chrztu nie został ochrzczony przez wodę, a raczej Jego chrzest był tym, w którym wszystkie stworzone wody tego świata były w pewnym sensie „ochrzczone” przez Niego. Wchodząc do wody Jezus uświęcił ją i wylał swoją łaskę, czyniąc z niej przyszłe źródło zbawienia. Chrzest Jezusa był objawieniem. Kiedy wyszedł z wody, „Niebo się otworzyło i Duch Święty zstąpił na niego w cielesnej postaci jak gołębica. A głos z nieba dobiegał: „Tyś jest mój Syn umiłowany; w Tobie mam upodobanie”.

Ta manifestacja synostwa i boskości Jezusa miała miejsce w fizycznej, słyszalnej i widzialnej formie, aby wszyscy obecni wiedzieli bez wątpienia, że Jezus jest Synem Ojca. Tak więc Jego chrzest jest sposobem, w jaki Ojciec przedstawił światu swojego Syna i Jego misję.

żródło: https://www.youtube.com/watch?v=uXnPSOMZM30

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17:00.

Dzień powszedni: 6:30 i 17:00

Kancelaria

Czynna:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 9:00

W środy i piątki w godz. 18:00 – 19:00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii.
W nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie (32) 612 21 96

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj