14 marzec 2020

Dekret Metropolity Krakowskiego

Autor: Ks. Marcin. Kategorie: Aktualności .

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
Kraków, dnia 12 marca 2020 r.


Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego
Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
 2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.
 3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
  • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 4. Ponadto zarządzam:
  • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
  • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.
 5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
 6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:
  • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
 8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.
  Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.
  †Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski

Zachęcamy do modlitwy i trwania w tym trudnym czasie przy Panu Bogu. Niech wspólny śpiew suplikacji w naszych domach i kościołach wyjedna nam łaskę zdrowia duszy i ciała.

Msze św. w naszej parafii

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (Msza św. dla dzieci z udziałem scholi) i 17.00

Dzień powszedni: 6.30 i 17.00

Kancelaria

Czynna:
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 9.00

W środy i piątki w godz. 18.00 – 19.00

W soboty, I piątek,  niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sprawy pogrzebowe można zgłaszać w godzinach urzędowania kancelarii

a w nagłych sytuacjach kontaktować się telefonicznie.

Jesteśmy także na FB

Liturgia dnia


Ciekawe strony

Licznik odwiedzin


Osoba na tej stronie to Ty!

Archiwa

Szukaj

zaloguj